ɐ^ْWHXPW[

QOPPN QOPQN QOPRN QOPSN QOPTN
P P P P P
Q Q Q Q Q
R R R R R
S S S S S
T T T T T
U U U U U
V V V V V
W W W W W
X X X X X
PO PO PO PO PO
PP PP PP PP PP
PQ PQ PQ PQ PQ
QOOUN QOOVN QOOWN QOOXN QOPON
@P P P P P
Q Q Q Q Q
@R R R R R
@S S S S S
@T T T T T
@U U U U U
@V V V V V
@W W W W W
@X X X X X
PO PO PO PO PO
PP PP PP PP PP
PQ PQ PQ PQ PQ